0
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
    1. wiadomością e-mail, na adres biuro@igpsport.pl,
    2. w formie pisemnej, na adres Amplify Sp. z o.o. ul. Adama Asnyka 1, 05-250 Słupno.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz, który ułatwi przygotowanie dokumentacji zwrotu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Amplify Sp. z o.o.
ul. Adama Asnyka 1
05-250 Słupno
biuro@igpsport.pl

Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer zamówienia:…………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy: …………………………………………, data odbioru towaru: ……………………………………………………………..
Imię / nazwisko: ______________ / ________________
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
Nr konta bankowego, na które należy przelać pieniądze: __-____-____-____-____-_____-____