0

Synchronizuj swoje działania z aplikacją iGPSport i z chmurą za pośrednictwem Bluetooth. Możesz sprawdzać i przeglądać swoje wyniki na wiele różnych sposobów. Dzięki precyzyjnej analizie danych zmaksymalizujesz efektywność treningu i poprawisz swoje wyniki.

Moduł aktywności

Przeglądaj wszystkie aktywnosci. Możesz przełączać pomiędzy: streszczeniem, podsumowaniem Twoich treningów oraz śledzić udostępnione aktywności Twoich znajomych

Streszczenie aktywności

Przeglądaj podsumowanie ostatniego tygodnia

Moje aktywności

Przeglądaj wszystkie dane

Atywności znajomych

Przeglądaj osoby, których aktywności śledzisz

Moduł analizy

Przełączaj pomiędzy analizą bieżącej aktywnosic, wykresami lub przeglądaniem danych. Możesz też dzielić się swoimi osiągnięciami ze znajomym.

Analiza aktywności

Przeglądaj podstawowe informacje o bieżącej trasie

Wykresy

Przeglądaj wygodnie dane w postaci wykresów

Przeglądanie danych

Spójrz na dokładne wartości dla swoich treningów

Udostępnianie aktywności

Udostępnij swoje wyniki znajomym

Moduł kalendarza

Możesz przeglądać statystyki dla swoi ch treningów lub pojedyńczej aktywności oraz ustawić cel, do któreo dążysz

Statystyki

Wszystkie Twoje treningi w jednym miejscu

Aktywności

Przeglądaj wyniki dzień po dniu

Cele

Ustaw co chcesz osiągnąć