0
Instrukcja instalacji map w urządzeniu iGS618:
  1. Pobierz plik mapy bezpośrednio ze strony internetowej www.igpsport.pl
  2. Podłącz komputer GPS iGS618 do komputera za pomocą złącza USB
  3. Podłączone urządzenie zainstaluje się jako pamięć USB
  4. Umieść plik mapy w katalogu komputera rowerowego iGPSPORT/Navigation (nazwa pliku musi być mniejsza niż 28 znaków)
  5. Odłącz USB, aby zakończyć import mapy
Uwagi:
  1. Nazwa przyrostka nazwy pliku „.map” nie może być zmieniona
  2. Tylko jedna mapa może być załadowana naraz do pamięci urządzenia
  3. Kolorem żółtym oznaczono drogi główne, szarym drogi drugorzędne
  4. Skala 1 km pokazuje tylko główne drogi