0

Wewnątrz, w miejscach zadaszonych lub blisko budynków, sygnał satelitarny jest bardzo słaby i niestabilny, więc jest prawdopodobnie złapanie sygnału satelit GPS będzie utrudnione. W celu prawidłowego pomiaru prędkości i odległości w tego typu miejscach podłącz odpowiedni czujnik.

Wysokościomierz barometryczny zapewnia szybszą reakcję na zmianę położenia niż do nawigacja satelitarna. W porównaniu do lokalizacji opartej o sygnał GPS, dokładniej mierzy nachylenie oraz zmianę wysokości.

Komputer oblicza wysokość za pomocą wysokościomierza barometrycznego na podstawie ciśnienia atmosferycznego. Jego wskazania uwarunkowane są sytuacją meteorologiczną. Mogą więc wystąpić zmiany, spowodowane przez lokalne zmiany ciśnienia w czasie. Może więc wystąpić sytuacja, że w tej samej lokalizacji uzyskamy różne pomiary w różnych dniach.

Komputery rowerowe iGPSport używają ANT+ do połączenia z czujnikami kadencji, prędkości, tętna lub moc.

ANT + to protokół łączności i komunikacji bezprzewodowej często używany w urządzeniach sportowych, takich jak urządzenia GPS, czujniki i monitory.

Inteligentne podświetlenie działa automatycznie włączając i wyłączając podświetlenie ekranu o wschodzie i zachodzie słońca. Gdy urządzenie odbierze sygnał satelitarny, oblicza czas wschodu i zachodu słońca, tak aby podświetlenie świeciło się 1 godzinę przed zachodem słońca i gasło 1 godzinę po świcie.

Korzystając z komputera GPS, upewnij się, że niebo jest dobrze widoczne a widoczności nie zasłaniają budynków lub inne konstrukcje, które mogłyby utrudnić połączenie. W zależności od warunków i lokalizacje wykrywanie sygnału satelitarnego może trwać od 5 sekund do 2 minut. W celu prawidłowego pomiaru pamiętaj, aby nie rozpoczynać trasy, dopóki GPS nie wykryje sygnałów z satelity. Data i godzina mogą się zmienić automatycznie podczas odbierania sygnałów satelitarnych.

W naszych urządzeniach czas może być ustawiany na jeden z dwóch sposobów.
1. Na podstawie sygnały, otrzymanego z satelity GPS
2. Ręcznie. Procedura jest opisana w instrukcji urządzenia.

Stopień ochrony IP odnosi się do międzynarodowego standardu pomiaru odporności różnych urządzeń na wodę. Aby uzyskać ten certyfikat, urządzenie musi przejść różne testy odporności. Wodoszczelność IPX6 oznacza, że urządzenie jest odporne na silne strumienie wody przez ponad 3 minuty. Klasa wodoszczelności IPX7 umożliwia całkowite zanurzenie urządzenia w wodzie na 30 minut na głębokości 1 metra.

Odwiedź stronę z igpsport.pl i pobierz najnowsze oprogramowanie układowe dostępne dla Twojego urządzenia. W archiwum z plikiem aktualizacji znaljduje się plik tekstowy, który krok po kroku wyjaśnia procedurę aktualizacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Możesz ładować swój komputer GPS bezpośrednio z sieci, za pomocą zasilacza DC-5V lub przy użyciu kabla USB.

Komputery rowerowe z odbiornikiem GPS oferują bardziej kompletną i szczegółową analizę, poprzez uwzględnienie większej liczby danych, których zwykle liczniki nie monitorują. Zbierane są dane dotyczące daty, godziny, wysokości lub nachylenia. Ponadto wiele komputerów rowerowych ma możliwość połączenia z zewnętrznymi czujnikami ANT + do monitorowania kadencji, prędkości, mocy i pracy serca.
Komputery rowerowe z GPS są w stanie zarejestrować trasę przejazdu, którą możmy przeglądać później na mapie i analizować za pomocą różnych platform analitycznych, takich jak STRAVA.
Kolejną zaletą licznika jest niezawodność i dokładność zbieranych danych. Dane dotyczące prędkości i odległości są bardziej zgodne z rzeczywistością, ponieważ sygnały satelitarne stale monitorują pozycję cyklokomputera.

Swoje treningi możesz synchronizować w i udostępniać społeczności internetowej iGPSPORT. Kliknij tutaj, aby do niej dołączyć. Możesz także przesłać swoje pliki do STRAVA, Endomondo, MapMyRide lub MapMyTracks.

Tak. Aplikacja iGPSort jest dostępna na telefony z systemem Android i iOS.

Naciśnij lewy przycisk, aby rozpocząć nagrywanie lub wstrzymać nagrywanie. Gdy ikona miga, oznacza to, że nagrywanie jest aktywne.

Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk przez około 10 sekund, aby wyłączyć iGS20E gdy urządzenie nie odpowiada. Następnie włącz je ponownie.

Możesz ładować iGS20E bezpośrednio z sieci za pomocą zasilacza DC-5V lub wyjścia USB 5V.

Kroki:
1) Wyłącz iGS20E.
2) Podłącz iGS20E do sieci za pomocą adaptera do ładowania za pomocą kabla USB.
3) Naciśnij lewy przycisk, aby podświetlić ekran. Następnie naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „FA” „OH” .
4) Odłącz iGS20E od ładowarki.
Uwaga:
Przywrócenie do stanu fabrycznego spowoduje usunięcie wszystkich danych. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową plików aktywności przed przywróceniem urządzenia.

Tak, to możliwe. Musisz włączyć urządzenie, a następnie rozpocząć ładowanie iGS20E w celu prawidłowego działania.

Swoje treningi możesz synchronizować w i udostępniać społeczności internetowej iGPSPORT. Kliknij tutaj, aby do niej dołączyć.
Możesz także przesłać swoje pliki do STRAVA, Endomondo, MapMyRide lub MapMyTracks.

1. Wyłącz iGS20E,
2. Podłącz iGS20E do komputera kablem USB i naciśnij lewy przycisk. Komputer rozpozna iGS20E jako nowe urządzenie.
3. Wybierz urządzenie i poszukaj folderu plików .fit w lokalizacji: iGPSPORT/Activities. Wybierz i skopiuj żądany plik i prześlij go na stronę do analizy.

SPD: Prędkość, AV SPD: Średnia prędkość, MX SPD : Maksymalna prędkość, TIME: Czas,TRIP TIME : Czas treningu, DATA: Bierząca data, DST : Odległość treningowa, ODO: Całkowita odległość, TEM: Temperatura, ALT: wysokość, GRA:nachylenie, CAL: kalorie

IGS20E automatycznie dostosowuje czas, gdy odbiera sygnał satelitarny. Można jednak ustawić czas ręcznie.
Kroki:
1) Naciśnij prawy przycisk przez ponad 2 sekundy, aby wprowadzić ustawienia strefy czasowej.
2) Naciśnij lewy przycisk lub prawy przycisk, aby zmienić strefę czasową.
3) Naciśnij prawy przycisk przez ponad 2 sekundy, aby zapisać i wyjść z ustawień strefy czasowej.

Odwiedź stronę z igpsport.pl i pobierz najnowsze oprogramowanie układowe dostępne dla Twojego urządzenia. W archiwum z plikiem aktualizacji znaljduje się plik tekstowy, który krok po kroku wyjaśnia procedurę aktualizacji. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

Jeśli masz problemy z działaniem iGS50E lub po prostu chcesz usunąć wszystkie dane, możesz przywrócić komputer do stanu fabrycznego.
Kroki:
1. Wyłącz iGS50E.
2. Podłącz iGS50E do sieci za pomocą zasilacza (nie podłączaj go do komputera).
3. Naciśnij lewy przycisk, aby podświetlić ekran. Następnie naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „FA” „OH”.
4. Odłącz iGS50E od ładowarki.
Uwaga:
Przywrócenie do trybu fabrycznego spowoduje usunięcie wszystkich danych. Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową plików aktywności przed przywróceniem urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 10 sekund, aby wyłączyć iGS50E gdy nie odpowiada. Następnie włącz go ponownie.

Możesz ładować iGS50E bezpośrednio z sieci za pomocą zasilacza DC-5V lub wyjścia USB 5V za pomocą kabla USB

Tak, to możliwe. Musisz włączyć urządzenie, a następnie rozpocząć ładowanie iGS50E w celu prawidłowego działania.

Swoje treningi możesz synchronizować w i udostępniać społeczności internetowej iGPSPORT. Kliknij tutaj, aby do niej dołączyć.
Możesz także przesłać swoje pliki do STRAVA, Endomondo, MapMyRide lub MapMyTracks.

IGS50E jest kompatybilny z czujnikami wyposażonymi w technologię ANT +: czujnik tętna, czujnik kadencji, czujnik prędkości i połączony czujnik kadencji i prędkości.
Jednocześnie można użyć kilku czujników.

Możesz przesłać pliki .fit do analizy na różnych stronach internetowych na dwa sposoby:
A. Przesyłanie plików do komputera
1. Wyłącz iGS50E.
2. Podłącz iGS50E do komputera kablem USB i naciśnij , Komputer rozpozna iGS50E jako nowe urządzenie.
3. Wybierz urządzenie i poszukaj folderu plików .fit w lokalizacji: iGPSPORT/Activities. Wybierz i skopiuj żądany plik i prześlij go na stronę do analizy.
B. Przez aplikację iGPSPORT
Pobierz i zainstaluj aplikację iGPSPORT przez Google Play lub sklepie Apple. Połącz iGS50E z aplikacją iGPSPORT przez Bluetooth i zsynchronizuj dane treningowe.

IGS50E połączy się z aplikacją na urządzeniu mobilnym za pomocą Bluetooth. Bezpośrednie połączenie między komputerem rowerowym a telefonem komórkowym nie jest możliwe.
Kroki:
1) Włącz iGS50E. Bluetooth włączy się automatycznie.
2) Aktywuj Bluetooth w swoim smartfonie i otwórz aplikację „iGPSPORT”.
3) Na głównym ekranie aplikacji wyberz „”Device” i kliknij .
„IGS50E” pojawi się na ekranie, gdy smartfon znajdzie Twoje urządzenie. Kliknij na ikonę, aby się połączyć.
4) Ikona iGS50E zostanie podświetlona. Oznacza to, że komputer jest podłączony z Twoim telefonem.
5) Wybierz pliki, które chcesz przesłać.

Domyślnie iGS50E ma strefę czasową: UTC / GMT + 08: 00.
Kroki:
1) Naciśnij przez ponad 2 sekundy, aby wejść w tryb konfiguracji.
2) Naciśnij zmienić tryb konfiguracji z E1 na E4.
3) Naciśnij aby wejść w tryb E3, gdy miga E3.
4) Naciśnij aby wybrać pomiędzy godziną a minutą. Naciśnij zmienić jego wartość.
5) Naciśnij aby zapisać zmiany i wyjść.

Jeśli używasz czujnika prędkości, dostosuj obwód koła.
Domyślny obwód koła to 2096 mm
Kroki:
1) Naciśnij przez ponad 2 sekundy, aby wejść w tryb konfiguracji.
2) Naciśnij zmienić tryb konfiguracji z E1 na E4.
3) Naciśnij aby wejść w tryb E2, gdy miga E2.
4) Naciśnij zmienić numer cyfrowy i nacisnąć zmienić wartość liczbową.
5) Naciśnij aby zapisać zmiany i wyjść.

IGS50E obsługuje połączenie z czujnikami ANT +: prędkości, czujnik kadencji, połączony czujnik prędkości i kadencji, czujnik tętna.
Kroki: 1. Upewnij się, że czujniki ANT + są aktywne.
2. Naciśnij przez ponad 2 sekundy, aby wejść w tryb konfiguracji.
3. Naciśnij zmienić tryb konfiguracji z E1 na E4. Naciśnij aby wejść w tryb E1, gdy miga E1.
4. iGS50E automatycznie przeszuka czujniki ANT +. Po podłączeniu czujników ikony na ekranie zaświecą się.

IGS50E posiada funkcję automatycznego wykrywania ruchu i funkcję „uśpienia”, która umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie. IGS50E może przejść w tryb gotowości i oszczędzania energii, jeśli nie wykryje aktywności po 5 ~ 10 minutach. Po ponownym wykryciu ruchu iGS50E automatycznie się obudzi, aby kontynuować pracę.

Strony wyświetlania danych w iGS618 są w pełni konfigurowalne. Można wyświetlać od 1 do 10 kolumn danych na jednej stronie.

IGS618 ma łącznie 6 stron: 5 stron danych + 1 strona altymetrii.

Nie, iGS618 jest w pełni konfigurowalny. Możesz otworzyć lub zamknąć widok każdej strony zgodnie z własnymi potrzebami. Podobnie można tworzyć różne strony danych dla każdego trybu treningowego.

IGS618 ma 3 tryby treningowe: tryb wyścigu, tryb treningowy i tryb trenażera. Możesz także dodać czwarty tryb osobisty.

Tak, iGS618 umożliwia śledzenie ścieżek za pomocą map. Można znaleźć mapę swojej okolicy tutaj Aby korzystać z nawigacji z mapami, konieczne jest posiadanie oprogramowania iGS618 w wersji v1.05 lub nowszej.

Możesz przesłać pliki .fit do analizy na różnych stronach internetowych na dwa sposoby:
A. Przesyłanie plików do komputera
1. Wyłącz iGS618.
2. Podłącz iGS618 do komputera za pomocą kabla USB z obsługą danych.
3. Wybierz urządzenie i poszukaj folderu plików .fit w lokalizacji: iGPSPORT/Activities. Wybierz i skopiuj żądany plik i prześlij go na stronę do analizy.
B. Przez aplikację iGPSPORT
Pobierz i zainstaluj aplikację iGPSPORT ze sklepu Google Play lub Apple. Połącz iGS50E z aplikacją iGPSPORT przez Bluetooth i zsynchronizuj dane treningowe.

Funkcja wykrywania ruchu w iGS618 działa za pośrednictwem G-Sensor. Dzięki temu iGS618 może wejść w stan spoczynku i oszczędzać energię gdy jest nieużywane. Urządzenie włączy się ponownie gdy zacznie się poruszać.

IGS618 obsługuje połączenie z czujnikami z łącznością ANT + dla: czujnika prędkości, czujnika kadencji, połączonego czujnika prędkości i kadencji, tętna i mocy. Czujniki ANT + muszą być sparowane, gdy używasz ich po raz pierwszy.
Kroki:
1) Aktywuj czujniki ANT + zgodnie z zaleceniami producenta czujnika.
2) Wejdź do menu „SENSORS” iGS618 i wyszukaj każdy czujnik lub wyszukaj wszystko w „Search all”
3) Po kilku chwilach czujnik połączy się z iGS618. Na ekranie pokazana zostanie nazwę i ikona czujnika.

Czujnik C61 i SPD61 współpracują z baterią guzikową CR2032 o żywotności do 260 godzin.

Tak. C61 i SPD61 są kompatybilne z urządzeniami różnych marek, obsługujcymi bezprzewodowe połączenie ANT + lub Bluetooth 4.0. W smartfonach i tabletach konieczne jest użycie aplikacji zdolnej do obsługi danych kadencji.

Czujnik kadencji C61 i prędkości SPD61 współpracują z wymienną baterią guzikową CR2032.

Czujnik musi być zainstalowany po wewnętrznej stronie ramienia korby. Podczas instalacji zwróć uwagę, czy czujnik nie koliduje z żadną częścia Twojego roweru.

Czujnik należy zamontować na osi przedniej roweru za pomocą opaski instalacyjnej.Po instalacji obróć koło i sprawdź, czy czujnik jest stabilny i nieruchomy.

Jeśli używasz czujnika po raz pierwszy, po umieszczeniu baterii w urządzeniu zaczną migać czerwone i zielone diody LED. Oznacza to, że czujnik jest aktywowany dla połączenia. Następnie poszukaj czujnika C61/SPD61 postępując zgodnie z krokami urządzenia, do którego chcesz go podłączyć. Po podłączeniu obróć korbę i sprawdź, czy rejestruje dane kadencji.

Czujnik C61 i SPD61 są kompatybilne z protokołami transmisji bezprzewodowej ANT + i Bluetooth 4.0. Wszystkie urządzenia, które mają co najmniej jeden z tych dwóch protokołów, są kompatybilne z C61/SPD61. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie ma te protokoły, możesz odwiedzić instrukcję obsługi produktu lub skontaktować się z producentem / sprzedawcą tego samego

Sprawdź, czy urządzenie, do którego chcesz podłączyć C61/SPD61, ma właściwości techniczne do jego użycia (ANT + lub Bluetooth 4.0). Usuń poprzednie połączenie z czujnikiem, który mógł być zapisany w urządzeniu przez Bluetooth lub protokół ANT +. Wyjmij baterię z urządzenia i po kilku minutach włóż ją z powrotem do czujnika. Spróbuj połączyć się z urządzeniem postępując zgodnie ze wskazanymi krokami.

Jeśli upłynęło dużo czasu od ostatniego użycia czujnika, sprawdź, czy bateria nadaje się dalej do użycia. Wyjmij starą baterię i po kilku minutach zainstaluj nową. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
Jeśli po upadku czujnik przestał działać, najpierw sprawdź, czy czujnik nie uszkodził się mechanicznie, następnie otwórz pokrywę baterii i wyjmij ją. Przed ponowną instalacją upewnij się, że do wnętrza czujnika nie dostał się żaden brud lub woda. Po kilku minutach zainstaluj ponownie baterię i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.

C61/SPD61 ma certyfikat IPX7, który sprawia, że czujnik jest odporny na wodę i nadaje się do użytku w warunkach wilgotnych lub w deszczu. Czujnik wytrzymuje również krótkie zanużenie pod wodą.
Przed użyciem w wilgotnych warunkach upewnij się, że tylna pokrywa baterii jest prawidłowo zamknięta, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza urządzenia.